UVOD U ORGANIZACIJU I ARHITEKTURU RAČUNARA
RAČUNARSKI SISTEMI

Ova stranica je posvećena kursevima Uvod u organizaciju i arhitekturu računara i Računarski sistemi na modulu Matematika.

Nastavne teme:

 • Azbuka i kodovi. Pozicioni brojevni sistemi. Konverzije zapisa.
 • Neoznačeni celi brojevi. Aritmetičke operacije nad neoznačenim celim brojevima.
 • Označeni celi brojevi. Potpuni komplement. Aritmetičke operacije u potpunom komplementu.
 • Realni brojevi u pokretnom zarezu. IEEE-754 standard.
 • BCD brojevi (8421 i "višak 3"). Aritmetičke operacije sa BCD brojevima.
 • Zapis teksta u računaru. ASCII, ISO-8859, UNICODE, UTF.
 • Predstavljanje zvuka, slika i video zapisa u računaru.
 • Algoritmi za kompresiju podataka.
 • Algoritmi za korekciju i detekciju grešaka.
 • Uvod u digitalnu elektroniku. Logička kola i logičke funkcije. Minimizacija logičkih funkcija.
 • Kombinatorna i sekvencijalna kola.
 • Struktura račnarskog sistema: procesor, memorije, magistrale, ulazno-izlazni uredaji.
 • Istorijat razvoja računarskih sistema.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Završni ispit:

Ispit u celini nosi 100 poena i oni će biti raspodeljeni na sledeći način:

 • Teorijski deo - nosi 50 poena (prag 40%) i radi se 1h
 • Računski zadaci - nosi 25 poena (prag 40%) i radi se 1.5h
 • Praktični deo - nosi 25 poena (prag 40%) i radi se 1.5h

Bonus poeni: 5 poena na praktičnom delu ispita, i to 2.5 poena po zadatku. Bonus poeni se mogu osvojiti samo ukoliko je praktični deo ispita položen nezavisno od tih poena, tj. bonus poeni se ne mogu računati kao dopuna do ostvarivanja praga na praktičnom delu ispita.

Pravila polaganja završnog ispita:
 • računski zadaci i teorijski deo se rade u jednom terminu a praktični deo u drugom terminu
 • uslov za pregledanje teorijskog dela je ostvareni prag na računskim zadacima
 • da bi student mogao da izađe na praktični deo ispita, neophodno je da prethodno položi pismeni deo ispita (teorijski + računski zadaci)
 • ostvareni uslov za praktični deo ispita važi u spojenim rokovima, osim u slučaju kada student izađe na praktični deo ispita u prvom roku i padne
 • ostvareni prag samo na računskom delu pismenog dela ispita se ne računa u spojenim rokovima, tj. student mora ponovo da polaže računske zadatke i teorijski deo
 • ostvareni prag samo na teorijskom delu pismenog dela ispita se ne računa u spojenim rokovima, tj. student mora ponovo da polaže računske zadatke i teorijski deo
 • u spojenim rokovima student koji je položio ceo pismeni deo ispita može da ponovo radi jedan od položenih delova pismenog dela ispita, osim u slučaju kada student izađe na praktični deo ispita u prvom roku i padne; u slučaju ponovnog polaganja nekog dela ispita u drugom roku, studentu se računa rezultat ostvaren na poslednjem polaganju
 • u spojenim rokovima student koji je položio ceo ispit u prvom roku može da ponovo radi jedan deo ispita u drugom roku, uz obavezu da obavesti profesora i asistenta u roku od 5 dana od objavljivanja rezultata praktičnog dela ispita koji deo (računski, teorijski ili praktični) ispita će ponovo polagati u drugom roku; u slučaju ponovnog polaganja nekog dela ispita u drugom roku, studentu se računa rezultat ostvaren na poslednjem polaganju
 • ispit je potrebno prijaviti u svim rokovima u kojima student izlazi na neki deo ispita

Primeri

 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)

Svi materijali se nalaze: OVDE

Osnovna literatura:

 • Nenad Mitić: Uvod u organizaciju računara
 • Sivarama P. Dandamudi: Fundamentals of Computer Organization and Design

Materijali sa časova:

Skripte:

 • Skripta za MNVL smerove: ovde (autor: prof. Stefan Miškovic)
 • Skripta za I smer: ovde (autor: prof. Stefan Mišković)
Skripte pokrivaju većinu gradiva iz prvog dela semestra za MNVRL smerove.

Podsetnik za asemblersko programiranje za x86_64 arhitekturu: ovde
Uputstvo za vežbanje Asemblera x86_64 na studentskom serveru Alas: ovde
Zadaci za vežbanje asemblerskog programiranja: ovde

Rokovi:

Materijali sa časova:

Čas 1:

 • Zapis neoznačenih celih brojeva u proizvoljnoj osnovi
 • Konverzije zapisa neoznačenih celih brojeva
 • Aritmetičke operacije sa neoznačenim celim brojevima
 • Alat za aritmetičke operacije sa neoznačenim brojevima u proizvoljnoj osnovi: ovde
 • Alat za konverzije zapisa neoznačenih brojeva u proizvoljne osnove: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 2:

 • Zapis označenih celih brojeva u znaku i apsolutnoj vrednosti
 • Aritmetičke operacije u znaku i apsolutnoj vrednosti
 • Zapis označenih celih brojeva u potpunom komplementu
 • Konverzije zapisa celih brojeva u potpunom komplementu
 • Aritmetičke operacije u potpunom komplementu
 • Alat za konverzije zapisa označenih brojeva u potpunom komplementu za osnovu 2: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 3:

 • Aritmetičke operacije u potpunom komplementu
 • Algoritmi sa rergistrima:
  • Butov algoritam (Alat)
  • Hardverski algoritam
  • Algoritam za deljenje neoznačenih brojeva
 • Zadaci za vežbu

Čas 4:

 • Konverzija brojeva sa razlomljenim delom iz dekadne u binarnu osnovu i obrnuto
 • IEEE-754 standard za zapis realnih brojeva u pokretnom zarezu Wikipedia link
 • Sabiranje i oduzimanje u IEEE-754 standardu
 • Alat za konverziju realnih brojeva u pokretni zapis po IEEE-754 standardu: ovde
 • Pravila zaokruzivanja: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 5:

 • Kompresija podataka: Hafmanovo kodiranje
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)
 • Alat za kompresiju podataka Hafmanovim kodiranjem: ovde
 • Algoritmi za detekciju grešaka: Provera parnosti, CRC.
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)
 • Alat za detekciju gresaka CRC algoritmom: ovde

Čas 6:

 • Hamingov kod
 • Alat za detekciju i korekciju grešaka Hamingovim kodom: ovde
 • Minimizacija logickih funkcija
 • Metod Karnoovih mapa
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)

Čas 7:

Čas 8:

Čas 9:

Čas 10:

Čas 11:

Čas 12:

Vežbe za grupe 2R1 i 2R2 - osma nedelja

U osmoj nedelji semestra vežbe za grupe 2R11&2R12&2R13 i 2R2A neće biti održane u regularnom terminu (sreda 22.11. 12-14h i 14-16h). Molba za sve studente koji dolaze u ovim terminima na vežbe je da se ove nedelje priključe nekoj od preostalih grupa (sreda 22.11. 16-18h ili 18-20h u JAG1). Ukoliko ima studenata koji nisu u mogućnosti da dođu ove nedelje na vežbe u nekom od navedena 2 alternativna termina, molba je da se jave asistentu što pre kako bismo dogovorili poseban termin za nadoknadnu vežbi koji će svima odgovarati.

20.11.2023.

Vežbe za grupu 2MVB - trajna promena termina

Od šeste nedelje semestra, vežbe će se održavati utorkom od 19h do 21h u učionici RLAB.

5.11.2023.

Vežbe za grupu 2MVB - peta nedelja

U petoj nedelji semestra vežbe će umesto u terminu koji trenutno stoji u rasporedu časova (četvrtkom od 15-17h) biti održane u četvrtak 2.11. 10-12h u učionici 706.

31.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVB - četvrta nedelja

U četvrtoj nedelji semestra vežbe će umesto u terminu koji trenutno stoji u rasporedu časova (četvrtkom od 15-17h) biti održane u četvrtak 26.10. 10-12h u učionici 706.

24.10.2023.

Vežbe za grupe 2R1 - treća nedelja

U trećoj nedelji semestra vežbe za obe grupe toka 2R1 neće biti održane u regularnom terminu (sreda 18.10. 12-14h i 18-20h). Molba za sve studente koji dolaze u ovim terminima na vežbe je da se ove nedelje priključe nekoj od grupa za 2R2 (sreda 18.10. 14-16h i 16-18h u JAG1) ili grupi 2MVB u cetvrtak 19.10. 15-17h u učionici 706. Ukoliko ima studenata koji nisu u mogućnosti da dođu ove nedelje na vežbe u nekom od navedena 3 alternativna termina, molba je da se jave asistentu što pre kako bismo dogovorili poseban termin za nadoknadnu vežbi koji će svima odgovarati.

17.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVA - treća nedelja

U trećoj nedelji semestra vežbe će umesto u ponedeljak biti održane u utorak 19-21h u učionici RLAB.

14.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVA - druga nedelja

U drugoj nedelji semestra vežbe će umesto u ponedeljak biti održane u petak 11-13h u učionici 844.

08.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVA - prva nedelja

U prvoj nedelji semestra vežbe će umesto u ponedeljak biti održane u petak 10-12h u učionici 830.

02.10.2023.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2023/24. godine!

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2023/24. godina