UVOD U ORGANIZACIJU I ARHITEKTURU RAČUNARA 1

Ova stranica je posvećena kursu Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1 na modulu Matematika.

Nastavne teme:

 • Azbuka i kodovi. Pozicioni brojevni sistemi. Konverzije zapisa.
 • Neoznačeni celi brojevi. Aritmetičke operacije nad neoznačenim celim brojevima.
 • Označeni celi brojevi. Potpuni komplement. Aritmetičke operacije u potpunom komplementu.
 • Realni brojevi u pokretnom zarezu. IEEE-754 standard.
 • BCD brojevi (8421 i "višak 3"). Aritmetičke operacije sa BCD brojevima.
 • Zapis teksta u računaru. ASCII, ISO-8859, UNICODE, UTF.
 • Predstavljanje zvuka, slika i video zapisa u računaru.
 • Algoritmi za kompresiju podataka.
 • Algoritmi za korekciju i detekciju grešaka.
 • Uvod u digitalnu elektroniku. Logička kola i logičke funkcije. Minimizacija logičkih funkcija.
 • Kombinatorna i sekvencijalna kola.
 • Struktura račnarskog sistema: procesor, memorije, magistrale, ulazno-izlazni uredaji.
 • Istorijat razvoja računarskih sistema.

Predmetni nastavnik:

Asistent:

Završni ispit

Ispit se može položiti na dva nacina:
 • polaganjem dva kolokvijuma i teorijskog dela
 • polaganjem regularnog ispita

Polaganje preko kolokvijuma

 • Prvi kolokvijum pokriva prvi deo gradiva sa vežbi.
  • Radi se pismeno u terminu kolokvijuma u kolokvijumskoj nedelji.
  • Nosi 25 poen.
 • Drugi kolokvijum pokriva drugi deo gradiva sa vežbi.
  • Obuhvata asemblersko programiranje i radi se na računarima, u ispitnim rokovima januar1 ili januar2 (samo jedan od dva roka!).
  • Nosi 25 poena.
 • Teorijska pitanja obuhvataju celokupno gradivo sa predavanja i rade se pismeno, u istom roku kad i drugi kolokvijum. Nose 50 poena.
 • Da bi se predmet položio potrebno je:
  • osvojiti bar 25 (od 50 poena) na teorijskim pitanjima, bar 12.5 (od 25 poena) na računskim zadacima na prvom kolokvijumu i bar 12.5 (od 25 poena) na praktičnom delu na drugom kolokvijumu
  • u zbiru imati minimum 51 poen.

Polaganje preko regularnog ispita

Ispit se na regularan način može polagati u bilo kom ispitnom roku uključujući i prvi ispitni rok (januar1).
 • Ispit se sastoji iz dva dela: pismenog i praktičnog.
 • Pismeni deo se radi pismeno u terminu ispita u ispitnom roku i obuhvata celokupno gradivo sa predavanja (teorijska pitanja) i prvi deo gradiva sa vežbi (racunski zadaci).
 • Praktični deo pokriva drugi deo gradiva sa vežbi (asemblersko programiranje) i radi se na računarima u zasebnom terminu.
 • Nosi 100 poena (50 pitanja, 25 racunski zadaci i 25 prakticni deo).
 • Da bi se ispit položio, potrebno je osvojiti bar 25 poena na teorijskim pitanjima, bar 12.5 poena na računskim zadacima, bar 12.5 poena na praktičnom delu i imati ukupno bar 51 poen.

Primeri

 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)

Skripte:

 • Skripta za MNVL smerove: ovde (autor: Stefan Miškovic)
 • Skripta za I smer: ovde (autor: Stefan Mišković)
Skripte pokrivaju većinu gradiva iz prvog dela semestra za MNVRL smerove.

Podsetnik za asemblersko programiranje za x86_64 arhitekturu: ovde
Uputstvo za vežbanje Asemblera x86_64 na studentskom serveru Alas: ovde
Zadaci za vežbanje asemblerskog programiranja: ovde

Rokovi:

Materijali sa časova:

Čas 1:

 • Zapis neoznačenih celih brojeva u proizvoljnoj osnovi
 • Konverzije zapisa neoznačenih celih brojeva
 • Aritmetičke operacije sa neoznačenim celim brojevima
 • Alat za aritmetičke operacije sa neoznačenim brojevima u proizvoljnoj osnovi: ovde
 • Alat za konverzije zapisa neoznačenih brojeva u proizvoljne osnove: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 2:

 • Zapis označenih celih brojeva u potpunom komplementu
 • Konverzije zapisa celih brojeva u potpunom komplementu
 • Aritmetičke operacije u potpunom komplementu
 • Alat za konverzije zapisa označenih brojeva u potpunom komplementu za osnovu 2: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 3:

Čas 4:

 • Konverzija brojeva sa razlomljenim delom iz dekadne u binarnu osnovu i obrnuto
 • IEEE-754 standard za zapis realnih brojeva u pokretnom zarezu Wikipedia link
 • Alat za konverziju realnih brojeva u pokretni zapis po IEEE-754 standardu: ovde
 • Pravila zaokruzivanja: ovde
 • Sabiranje i oduzimanje u IEEE-754 standardu
 • Zadaci za vežbu

Čas 5:

 • Kompresija podataka: Hafmanovo kodiranje
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)
 • Alat za kompresiju podataka Hafmanovim kodiranjem: ovde
 • Algoritmi za detekciju grešaka: Provera parnosti, CRC.
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)
 • Alat za detekciju gresaka CRC algoritmom: ovde

Čas 6:

Čas 7:

Čas 8:

Čas 9:

Čas 10:

Čas 11:

Čas 12:

Raspored sedenja za prakticni deo ispita u Januaru2

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ODGOVARAJUCE GRUPE i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

04.02.2020.

Prijavljivanje za praktični deo ispita u januaru 2

Studenti koji žele da polažu praktični deo ispita u januaru 2 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do utorka 04.02.2020. u 8h. Raspored sedenja će biti okačen u utorak 04.02.2020. u 9h.

30.01.2020.

Rezultati ispita u Januaru 2 - teorija

Rezultate možete videti na sledecem linku.
Uvid u radove ce biti održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko od studenata želi da pogleda rad ranije, može se obratiti mejlom predmetnom profesoru.

30.01.2020.

Rezultati ispita u Januaru 2 - zadaci

Rezultate možete videti na sledećem linku.
Uvid u radove 02.02.2020. u 8:30. Kabinet 716.

30.01.2020.

Pismeni deo ispita u Januaru 2

Studenti MNV smerova biće u učionici 706, a studenti R i L smerova biće rasporedjeni u učionice 821 i 830. Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

29.01.2020.

Rezultati ispita u Januaru 1

 • Rezultate možete videti na sledećem linku.
 • Uvid u praktične radove će biti održan u subotu 25.01.2020. u 9h, kabinet 716.
 • Uvid u teorijske radove i upis ocena: ponedeljak 27.01.2020. u 16h, zbornica (710).
  • Upis ocena nije obavezan.
  • Na upis ne morate doći lično.
  • Ocenu možete upisati u bilo kom drugom ispitnom roku u odgovarajućem terminu.

24.01.2020.

Raspored sedenja za praktižni deo ispita u Januaru1

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

22.01.2020.

Prijavljivanje za praktični deo ispita u januaru 1

Studenti koji žele da polažu praktični deo ispita u januaru 1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do srede 22.01.2020. u 00:00. Raspored sedenja će biti okačen u sredu 22.01.2020. u 9h.

15.01.2020.

Rezultati ispita u Januaru 1 - teorija

Rezultate možete videti na sledećem linku.
Uvid u radove će biti održan u terminu upisa ocena. Ukoliko neko od studenata želi da pogleda rad ranije, može se obratiti mejlom predmetnom profesoru.

15.01.2020.

Rezultati ispita u Januaru 1 - zadaci

Rezultate možete videti na sledećem linku.
Uvid u radove 20.01.2020. u 9h. Kabinet 716.

12.01.2020.

Pismeni deo ispita u Januaru 1

Studenti MNV smerova biće u učionici 706, a studenti R i L smerova biće rasporedjeni u učionice 821 i 830. Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

10.01.2020.

Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma možete videti na sledećem linku.
Uvid u radove:
 • za R i L smerove u četvrtak 5.12.2019. u 16-18h na Trgu u zbornici (najverovatnije)
 • za MNV smerove u petak 6.12.2019. u 10-11h na Trgu u kabinetu 716

3.12.2019.

Raspored sedenja za kolokvijum

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na kolokvijum dodju barem 15 minuta pre početka kolokvijuma i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

19.11.2019.

Promena termina kolokvijuma

Kolokvijum je u petak 22.11.2019. u 18h na Trgu. Uskoro će biti okačen raspored sedenja po učionicama.

19.11.2019.

Vežbe za grupe 2RL2B i 2RL2A

Vežbe će se ubuduće održavati u učionici N153 umesto u učionicama u kojima smo do sada bili (posto nemaju/nije u funkciji projektor).

15.11.2019.

Nadoknada vežbi za grupu 2RL1A

Čas koji se gubi zbog državnog praznika 11. novembra će biti nadonadjen 1.11.2019. 19-21h u sali 844.

28.10.2019.

Termin vežbi za grupu 2RL1A

Vežbe će ubuduće (počev od danas) biti ponedeljkom 18-20h u sali 844.

14.10.2019.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2019/20. godine!
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2019/20. godina