UVOD U ORGANIZACIJU I ARHITEKTURU RAČUNARA 1

Ova stranica je posvećena kursu Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1 na modulu Matematika.

Nastavne teme:

 • Azbuka i kodovi. Pozicioni brojevni sistemi. Konverzije zapisa.
 • Neoznačeni celi brojevi. Aritmetičke operacije nad neoznačenim celim brojevima.
 • Označeni celi brojevi. Potpuni komplement. Aritmetičke operacije u potpunom komplementu.
 • Realni brojevi u pokretnom zarezu. IEEE-754 standard.
 • BCD brojevi (8421 i "višak 3"). Aritmetičke operacije sa BCD brojevima.
 • Zapis teksta u računaru. ASCII, ISO-8859, UNICODE, UTF.
 • Predstavljanje zvuka, slika i video zapisa u računaru.
 • Algoritmi za kompresiju podataka.
 • Algoritmi za korekciju i detekciju grešaka.
 • Uvod u digitalnu elektroniku. Logička kola i logičke funkcije. Minimizacija logičkih funkcija.
 • Kombinatorna i sekvencijalna kola.
 • Struktura račnarskog sistema: procesor, memorije, magistrale, ulazno-izlazni uredaji.
 • Istorijat razvoja računarskih sistema.

Predmetni nastavnik:

Asistent:

Završni ispit

Ispit se može položiti na dva nacina:
 • polaganjem dva kolokvijuma i teorijskog dela
 • polaganjem regularnog ispita

Polaganje preko kolokvijuma

 • Prvi kolokvijum pokriva prvi deo gradiva sa vežbi.
  • Radi se pismeno u terminu kolokvijuma u kolokvijumskoj nedelji.
  • Nosi 25 poen.
 • Drugi kolokvijum pokriva drugi deo gradiva sa vežbi.
  • Obuhvata asemblersko programiranje i radi se na računarima, u ispitnim rokovima januar1 ili januar2 (samo jedan od dva roka!).
  • Nosi 25 poena.
 • Teorijska pitanja obuhvataju celokupno gradivo sa predavanja i rade se pismeno, u istom roku kad i drugi kolokvijum. Nose 50 poena.
 • Da bi se predmet položio potrebno je:
  • osvojiti bar 25 (od 50 poena) na teorijskim pitanjima, bar 12.5 (od 25 poena) na računskim zadacima na prvom kolokvijumu i bar 12.5 (od 25 poena) na praktičnom delu na drugom kolokvijumu
  • u zbiru imati minimum 51 poen.

Polaganje preko regularnog ispita

Ispit se na regularan način može polagati u bilo kom ispitnom roku uključujući i prvi ispitni rok (januar1).
 • Ispit se sastoji iz dva dela: pismenog i praktičnog.
 • Pismeni deo se radi pismeno u terminu ispita u ispitnom roku i obuhvata celokupno gradivo sa predavanja (teorijska pitanja) i prvi deo gradiva sa vežbi (racunski zadaci).
 • Praktični deo pokriva drugi deo gradiva sa vežbi (asemblersko programiranje) i radi se na računarima u zasebnom terminu.
 • Nosi 100 poena (50 pitanja, 25 racunski zadaci i 25 prakticni deo).
 • Da bi se ispit položio, potrebno je osvojiti bar 25 poena na teorijskim pitanjima, bar 12.5 poena na računskim zadacima, bar 12.5 poena na praktičnom delu i imati ukupno bar 51 poen.

Primeri

 • Primer zadataka za kolokvijum (OVDE)
 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)

Skripte:

 • Skripta za MNVL smerove: ovde (autor: Stefan Miškovic)
 • Skripta za I smer: ovde (autor: Stefan Mišković)
Skripte pokrivaju vecinu gradiva iz prvog dela semestra za MNVRL smerove.

Podsetnik za asemblersko programiranje za x86_64 arhitekturu
Zadaci za vežbanje asemblerskog programiranja

Primer kolokvijuma

Primer drugog (prakticnog) dela ispita

Čas 1:

 • Zapis neoznačenih celih brojeva u proizvoljnoj osnovi
 • Konverzije zapisa neoznačenih celih brojeva
 • Aritmetičke operacije sa neoznačenim celim brojevima
 • Alat za aritmetičke operacije sa neoznačenim brojevima u proizvoljnoj osnovi: ovde
 • Alat za konverzije zapisa neoznačenih brojeva u proizvoljne osnove: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 2:

Čas 3:

 • Butov algoritam: primeri
 • Konverzija brojeva sa razlomljenim delom iz dekadne u binarnu osnovu i obrnuto
 • IEEE-754 standard za zapis realnih brojeva u pokretnom zarezu Wikipedia link
 • Alat za konverziju realnih brojeva u pokretni zapis po IEEE-754 standardu: ovde
 • Pravila zaokruzivanja: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 4:

 • Sabiranje i oduzimanje u IEEE-754 standardu
 • Kompresija podataka: Hafmanovo kodiranje
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)
 • Alat za kompresiju podataka Hafmanovim kodiranjem: ovde
 • C kod za Hafmanovo kodiranje (neophodno je koristiti -lm kompajlersku opciju)

Čas 5:

Čas 6:

 • Hamingov kod
 • Alat za detekciju i korekciju gresaka Hamingovim kodom: ovde
 • Minimizacija logickih funkcija
 • Metod Karnoovih mapa
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)

Čas 7:

Vežbanje pred kolokvijum

Čas 8:

Čas 9:

Čas 10:

Čas 11:

Čas 12:

Čas 13 - vezbanje

Prijavljivanje za ispit u Septembru1

Studenti koji žele da polažu ispit u Septembru1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do subote 31.08.2019. u 00:00. Raspored sedenja će biti okačen u subotu 31.08.2019. u 9h.

21.09.2019.

Rezultati ispita u Junu1

 • Rezultate možete videti na sledećem linku.
 • Uvid u praktične radove će biti održan u subotu 06.07.2019. u 10h, kabinet 716.
 • Uvid u teorijske radove i upis ocena: utorak 09.07.2019. u 17h, kabinet 716.

03.07.2019.

Rezultati ispita u Junu1 - teorija i zadaci

Rezultate možete videti na sledećem linku.
 • Uvid u teorijske radove će biti održan u terminu upisa ocena.
 • Uvid u radove za zadatke je 14.06.2019. u 15h. Kabinet 716.

14.06.2019.

Raspored sedenja za ispit u Junu1

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

11.06.2019.

Prijavljivanje za ispit u Junu1

Studenti koji žele da polažu ispit u Junu1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do utorka 11.06.2019. u 00:00. Raspored sedenja će biti okačen u utorak 11.06.2019. u 10h.

03.06.2019.

Rezultati ispita u Januaru2

 • Rezultate možete videti na sledećem linku.
 • Uvid u praktične radove će biti održan u četvrtak 21.02.2018. u 11h, kabinet 716.
 • Uvid u teorijske radove i upis ocena: četvrtak 21.02.2018. u 14:30h, zbornica (710).
  • Upis ocena nije obavezan.
  • Na upis ocena ne morate doći lično.
  • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku ili tokom ovog semestra četvrtkom u 18h, sala 718.

18.02.2019.

Raspored sedenja za praktižni deo ispita u Januaru2

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

09.02.2019.

Prijavljivanje za prakticni deo ispita u Januaru2

Studenti koji žele da polažu praktični deo ispita (drugi kolokvijum) u Januaru2 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do subote 09.02.2019. u 15h. Raspored sedenja će biti okačen u subotu 09.02.2019. u 17h.

04.02.2019.

Rezultati ispita u Januaru2 - teorija

Rezultate možete videti na sledećem linku.
Uvid u teorijske radove će biti održan u terminu upisa ocena.

04.02.2019.

Rezultati ispita u Januaru2 - zadaci

Rezultate možete videti na sledećem linku.
Uvid u radove 07.02.2019. u 9h. Kabinet 716.

02.02.2019.

Raspored sedenja za ispit u Januaru2

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

29.01.2019.

Uvid u radove - prakticni deo ispita

Uvid u radove je u utorak 29.01.2019. u 9 i 30. Kabinet 716.

28.01.2019.

Rezultati ispita u Januaru1

Kompletne rezultate možete videti na sledećem linku.
Upis ocena i uvid u teorijske radove je u utorak, 29. januara u 13h u zbornici.
 • Upis ocena nije obavezan.
 • Na upis ocena ne morate doći lično.
 • Ocenu možete upisati u terminu upisa u bilo kom narednom roku.

Termin za uvid u praktične radove će biti naknadno objavljen.

21.01.2019.

Promena termina uvida u radove - zadaci

Uvid u radove je 22.01.2019. u 16h. Kabinet 716.

21.01.2019.

Prijavljivanje za ispit u Januaru2

Studenti koji žele da polažu ispit u Januaru2 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do utorka 29.01.2019. u 15h. Raspored sedenja će biti okačen u utorak 29.01.2019. u 17h.

26.01.2019.

Raspored sedenja za praktižni deo ispita u Januaru1

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

26.01.2019.

Prijavljivanje za prakticni deo ispita u Januaru1

Studenti koji žele da polažu praktični deo ispita (drugi kolokvijum) u Januaru1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do subote 26.01.2019. u 15h. Raspored sedenja će biti okačen u subotu 26.01.2019. u 17h.

22.01.2019.

Rezultati ispita u Januaru1 - teorija

Rezultate možete videti na sledećem linku.
Uvid u teorijske radove će biti održan u terminu upisa ocena.

21.01.2019.

Promena termina uvida u radove - zadaci

Uvid u radove je 22.01.2019. u 16h. Kabinet 716.

21.01.2019.

Rezultati ispita u Januaru1 - zadaci

Rezultate možete videti na sledećem linku.
Uvid u radove 22.01.2019. u 9h. Kabinet 716.

16.01.2019.

Raspored sedenja za ispit u Januaru1

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

15.01.2019.

Prijavljivanje za ispit u Januaru1

Studenti koji žele da polažu ispit u Januaru1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do utorka 15.01.2019. u 12h. Raspored sedenja će biti okačen u utorak 15.01.2019. u 15h.

10.01.2019.

Raspored regularnih vezbi i nadoknada za 10.1.2019. i 11.1.2019.

 • 2RL2B i 2RL1A - cetvrtak 10.1.2019. u RLAB-u 10-12h (nadoknada, radimo rekurziju)
 • 2MNVB - cetvrtak 10.1.2019. u BIM-u 16-18h (regularno, vezbamo za ispit)
 • 2MNVA - cetvrtak 10.1.2019. u BIM-u 18-20h (nadoknada, vezbamo za ispit)
 • 2RL2A - petak 11.1.2019. u JAG3 10-12h (nadoknada, vezbamo za ispit)
 • 2RL1B - petak 11.1.2019. u JAG3 12-14h (nadoknada, vezbamo za ispit)
 • 2RL2B - petak 11.1.2019. u JAG4 15-17h (regularno, vezbamo za ispit)
 • 2RL1A - petak 11.1.2019. u JAG4 17-19h (regularno, vezbamo za ispit)

Casovi vezbi u sredu 9.1.2019.

Dva dvocasa redovnih vezbi i nadoknada zakazana za danas nece biti odrzani. Termin nadoknade bice objavljen naknadno na sajtu.

Nadoknada vežbi za grupe 2RL2B i 2RL1A od petka 28.12.2018.

Nadoknada tih vežbi za obe grupe biće 9.1.2019. u 18h u sali 706.

4.1.2019.

Časovi vežbi u petak 28.12.2018.

Dva dvocasa vežbi u petak 28.12.2018. neće biti održana. Termini nadoknade biće naknadno istaknuti na sajtu.

Nadoknada vežbi za grupu 2RL1B

U ponedeljak 31.12.2018. neće biti održane vežbe za grupu 2RL1B. Nadoknada tih vežbi biće 11.01.2019. u 12h u sali JAG3.

Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma možete videti na sledećem linku.
Uvid u radove:
 • za R i L smerove u ponedeljak 24.12.2018. u 13h na Trgu u kabinetu 716
 • za MNV smerove u ponedeljak 24.12.2018. u 18h na Trgu u kabinetu 716

Raspored sedenja za prvi kolokvijum

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na kolokvijum dodju 10 minuta pre početka kolokvijuma i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

22.11.2018.

Prijavljivanje za prvi kolokvijum

Studenti koji žele da rade prvi kolokvijum treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na kolokvijum. Prijava će biti moguća do četvrtka 22.11.2018. u 20h. Raspored sedenja će biti okačen u četvrtak 22.11.2018. u 21h.

17.11.2018.

Odlaganje predavanja

U sredu, 14.novembra, neće biti održana predavanja. Termin za nadoknadu će biti naknadno odredjen.

12.11.2018.

Nadoknada predavanja

Ponedeljak, 5.11. od 14h, sala 718.

4.11.2018.

Radna subota

Subota 27.10.2018. je radni dan. Nastava će se odvijati prema rasporedu od ponedeljka.

26.10.2018.

Promena u rasporedu

Vežbe za grupu 2rl1a ce se održavati petkom 17-19 u sali jag34, dok će se predavanja za tok 2rl1 održavati sredom 9-11 u sali jag3. Izmena važi od ove nedelje.

1. 10. 2018.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2018/19. godine!
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2018/19. godina